Plevnik, p. Jože (1928–2010)

Pater Jože Plevnik je bil rojen 18. decembra 1928 v Ljubljani. Leta 1945 je zapustil Slovenijo in nato tri leta živel v begunskih taboriščih v Avstriji: v Št. Vidu na Glini, v Kellerbergu pri Beljaku, v Špitalu na Dravi in v Peggezu pri Lienzu. V Lienzu in Špitalu je obiskoval slovensko gimnazijo. Junija 1948 je odšel v Kanado in eno leto delal na farmi v Novi Škotski. Leta 1949 je začel obiskovati jezuitski kolegij v Halifaxu, kjer je živela tudi njegova sestra.

Septembra 1950 je vstopil v jezuitski noviciat v Guelphu blizu Toronta. Po dveh letih noviciata je tam nadaljeval študij angleščine, latinščine in grščine. Od leta 1954 do 1957 je v Torontu študiral filozofijo, potem pa je učil na gimnaziji Campion College v Regini na zahodu Kanade.

V duhovnika je bil posvečen leta 1964 v Torontu. Leta 1966 je začel študij Svetega pisma v Würzburgu v Nemčiji, kjer je leta 1971 promoviral iz Pavlove teologije. Od leta 1971 je predaval na jezuitski teološki šoli Regis College, ki je v sklopu torontske teološke šole in torontske univerze. Poučeval je Novo zavezo, predvsem Pavlovo teologijo in evangelije. Od 1991 do 2000 je občasno predaval tudi na Teološki fakulteti v Ljubljani in Mariboru.