Kos, p. Vladimir

 

p. VladimirKos je študiral teologijo v Ljubljani  in Rimu, kjer je 1953 doktoriral. Po končanem študiu je stopil v jezuitski red in 1956 odšel v Tokio  kot misijonar. Deloval je kot profesor filozofije in karitativno pomagal ubogim in revnim. Izdal je več pesniških zbirk. Njegova poezija v slovenskem in japonskem jeziku je verske in domoljubne narave.