Duhovne vaje

Duhovne vaje so izkušnja molitve, ki prek Božje besede in razodetja pomaga človeku, da odkrije svoje najgloblje in najbolj pristne želje, ter najde pogum za njihovo uresničitev.

Duhovne vaje lahko razložimo tudi kot sprejemanje Božjega razodetja, ki se nam kaže v Svetem pismu in tradiciji Cerkve, v povezano in razumljivo celoto. Človek, ki na razodetje osebno odgovori, v tem najde smisel svojega življenja.

Pod duhovnimi vajami razumemo vsako spraševanje vesti (examinar), meditacijo (premišljevanje), kontemplacijo (zrenje), ustno in miselno molitev ter druge duhovne dejavnosti, /…/. Kakor so namreč sprehajanje, hoja in tek telesne vaje, tako so duhovne vaje vsaka priprava in naravnavanje (disponer) duše, da se reši vseh neurejenih nagnjenj in šele potem išče in najde božjo voljo v tem, da uredi (disposición) svoje življenje, da ji bo v zveličanje.
(Ignacij Lojolski, Duhovne vaje, 1. odstavek)

Duhovne vaje svetega Ignacija niso razlaga nauka ali teološka knjiga, ampak vsebujejo nasvete in navodila, kako se duhovno prenoviti. Nudijo nam različne organsko povezane prvine duhovnosti in nasvete pri iskanju milosti. Podajajo metodo in vodijo delovanje, ki pripelje do določenih ciljev.

DV knjižica