Kaj delamo

Slovenski jezuiti skušamo udejanjati svoje poslanstvo z ozirom na potrebe slovenske in mednarodne družbe in Cerkve, vse to pa po Božji milosti ter lastnih in danih možnostih. (O poslanstvu jezuitov v svetovnem merilu in načinu našega ravnanja prim. podstran Kdo smo > Poslanstvo.) Do sredine 80. let so naše domače dejavnosti obsegale predvsem župnijsko delovanje, ljudske misijone in duhovne vaje. Od takrat naprej pa se je z demokratizacijo in tranzicijo slovenske družbe tudi jezuitska dejavnost razvejala in razširila na nova področja, dostikrat s pomočjo Cerkve, laiških sodelavcev in izkušenj, pridobljenih v tujini.

O najbolj aktualnih področjih dela pričajo podstrani ter spletne povezave na druge strani v desnem stolpcu. Kar smo slovenski jezuiti delali v prvih 10 letih novega tisočletja, je zastavil načrt iz l. 1999. Govori o devetih apostolskih področjih, po katerih so pojasnjene dejavnosti in podrobneje naštete razne inštitucije:

1)       duhovne vaje: dajanje duhovnih vaj klerikom in laikom po vsej Sloveniji in v tujini, služba spiritualov v semenišču, ljudski misijoni, strokovno poglabljanje in formacija voditeljev duhovnih vaj, Šola za poslanstvo, ustanavljanje inštituta za duhovnost.

2)       družinski apostolat: priprava na zakon s Šolo za zakon in zakonskimi skupinami gibanja Najina pot (l. 2010 je obsegala 410 parov in ok. 1100 otrok), Šola za starše, družinski center Betanija, svetovanje zakoncem.

3)       socialni apostolat: pomoč beguncem v Jezuitski službi za begunce – JRS, bolnikom in ostarelim, prizadetim v gibanju Vera in luč ter v skupnosti Barka.

4)       mednarodno sodelovanje v rimskih inštitucijah: Radio Vatikan, papeška univerza Gregoriana, kolegij za bogoslovce vzhodnih krščanskih obredov Russicum, študijsko-raziskovalno središče intelektualcev in umetnikov za stike med vzhodnim in zahodnim krščanstvom Centro Aletti, mednarodni kolegij Gesù; in v misijonih: več vzgojnih ustanov in župnij v Zambiji-Malawiju; Sarajevo, Albanija; projekt POTA; slovenski jezuiti v tujih provincah: Rusija-Kirgizistan, Japonska; stiki v provincah Italije, Hrvaške, Nemčije, Avstrije, Argentine.

5)       sodelovanje z laiki v poslanstvu: v župnijah in Duhovnem središču sv. Jožefa; združenja: Skupnost krščanskega življenja, zakonske skupine v gibanju Najina pot, Apostolat molitve, Društvo katoliških pedagogov Slovenije; molitvena družina za nove poklice.

6)       mladinski in vzgojni apostolat: revija Vzgoja, seminarji za učitelje in mladinske animatorje, študentske skupine in duhovna asistenca krajevnim skavtskim skupinam, začetek sodelovanja z Mladinskim informacijskim centrom v Ljubljani, Katoliškim študentskim centrom Sinaj v Mariboru, sodelovanje pri skupini Samuel, psihoterapevtsko spremljanje in delavnice, asistenca pri zaupnem telefonu Samarijan.

7)       župnijski apostolat: vodenje 2 župnij v Ljubljani, 1 v Mariboru in 1 na Avstrijskem Koroškem; obnova in vodenje romarskega središča sv. Jožefa v Ljubljani (tudi nekaj razstav v njegovem okviru), gibanje Nazaret; asistenca v drugih župnijah, bolniška pastorala v Mariboru, spovedovanje v romarskih središčih). V okviru župnij prihaja do izraza nadaljnjo zakramentalno, vzgojno, karitativno in ustvarjalno delo (zbori, oratoriji, skavti, jaslice itd.).

8)       tisk: Založba Lipa, Knjižna zbirka oz. Založba Dravlje, informativni list Slovenski jezuiti, publiciranje člankov v različnih revijah in monografij; in drugi mediji: jezuitska spletna stran; Društvo VRNET, ki je dalo prvi zagon portalu www.rkc.si; slovenska oddaja na Radiu Vatikan, tonski studio AUDO in snemanje verskih slovesnosti, prevajanje filmov z versko tematiko.

9)       delo za nove duhovne poklice: delo promotorja za poklice, gostitev in duhovno spremljanje kandidatov v skupnostih, molitev.

VEČ