Šola za poslanstvo

Leta 1998, v času nastajanja Duhovnega središča svetega Jožefa na Poljanah v Ljubljani, je pričela z delovanjem tudi Šola za poslanstvo, ki je neformalni izobraževalni program za duhovnike, redovnike, redovnice in vse ljudi v Cerkvi, ki se želijo dodatno pripraviti na svoje poslanstvo.

Namen Šole za poslanstvo je odgovoriti na željo slovenske sinode, da bi imeli člani Cerkve več možnosti osnovnega in dodatnega izobraževanja. V Cerkvi delujejo številna gibanja, zakonska občestva, mladinske in študentske skupine, redovne skupnosti in še kaj. Od skupin veliko pričakujemo, toda prepogosto se srečujemo z razočaranji, ker ni želenih sadov. Primanjkuje voditeljev. Laiki naj bi se bolj vključili v pastoralno življenje Cerkve, toda za to delo ponavadi niso dovolj usposobljeni. Še vedno se zgodi, da mladi duhovniki in redovniki niso dovolj pripravljeni in se zato nelagodno počutijo pred mladimi, zakonci, družinami … Res nimamo vsi talenta za vse, toda veliko se je mogoče naučiti. Znanje o skupini, skupinski dinamiki in družini se je v zadnjih desetletjih zelo pomnožilo. Pastoralni delavci moramo upoštevati ta znanja, da bomo lahko bolje služili. Podobno je na področju psihologije, pedagogike in didaktike. Poznavanje teorije in metod dela vodi v večjo pastoralno učinkovitost. Od osebnostne zrelosti in duhovne poglobljenosti voditeljev je v veliki meri odvisna kakovost življenja skupin. Več moramo »vlagati« v ljudi!

Prednost Šole za poslanstvo je v seminarskem načinu dela. Udeleženci dobijo študijsko gradivo teden pred srečanjem, ga doma sami preberejo, v šoli pa se o vsebini pogovarjajo. Na koncu seminarja naredijo samostojni zapis. Šola sledi metodi od branja k pogovoru do zapisa. Šola skrbi za osebno in duhovno rast posameznikov ter praktično pripravo na poslanstvo (vaje).

Šola za poslanstvo ima tri programe: teološko-filozofskega, psihološko-pedagoškega ter program osebnega spremljanja. Vsak program je zaključena celota.

Podrobnejši opis programov, vpisni pogoji, urnik in druge informacije so na voljo tukaj.