Kdo smo

POSLANSTVO

Poslanstvo je osnovni duh jezuitske identitete. Nam jezuitom osmišlja življenje in delo, drugim pa največ pove o tem, kdo smo. Najlažje je videti, kaj počnemo in h komu smo poslani. Za tem pa se skrivajo še bolj pomembna vprašanja o Njem, ki kliče in pošilja, o njegovem načinu dela in različnih sodelavcih.

Skozi svojo več kot 400-letno preteklost so bili jezuiti, naši predhodniki, znani predvsem kot zagrizeni oznanjevalci katoliške vere, misijonarji, šolniki in znanstveniki. S tem so odgovorili na potrebe Evrope in sveta v novem veku. Velike civilizacijske spremembe zadnjega stoletja pa vodijo jezuite k novi zastavitvi poslanstva. Osnovni štirje današnji izzivi so pričevanje za vero in pravičnost ter dialog s kulturo (v najširšem pomenu) in drugimi verstvi.

V tem novem svetu hitrega komuniciranja in digitalne tehnike, svetovnih trgov in vsesplošne težnje po miru in blagostanju se srečujemo z vedno večjimi napetostmi in paradoksi:

–          živimo v kulturi, ki je naklonjena samostojnosti in sedanjosti, in vendar imamo svet, ki tako zelo potrebuje prihodnost, zgrajeno na solidarnosti;

–          imamo boljše načine komunikacije, vendar pogosto doživljamo osamljenost in izključenost;

–          nekateri so si pridobili velike gmotne koristi, drugi pa so izrinjeni na rob družbe in neupoštevani;

–          naš svet je vedno bolj nadnacionalen, in vendar mora priznavati krajevne in posebne identitete;

–          naša znanstvena spoznanja so že dosegla najgloblje skrivnosti življenja, pri tem pa sta ogrožena spoštovanje življenja in svet, na katerem živimo.

V tem globalnem svetu, zaznamovanem s tako globokimi spremembami,

želimo zdaj globlje razumeti klic,

naj služimo veri, delamo za pravičnost in se ukvarjamo z dialogom s kulturo in drugimi verstvi

v skladu z apostolsko nalogo, da pomagamo ljudem

do pravega odnosa z Bogom, drug z drugim in s stvarstvom.

(3. odlok 35. GK, št. 11-12)

VEČ