Najina pot

Najina pot so zakonske skupine, ki jih vodita jezuita p. Vital Vider in p. Andrej Benda. V njih se srečujejo in prijateljujejo pari, ki želijo svoj zakon ohranjati in ga razvijati. Prvi cilj zakonske skupine je torej pomoč možu in ženi, da bi se razvijala v čim boljši zakonski par. Iz tega razvoja potem sledi tudi vse drugo: uspešnejše starševstvo, koristnejše delovanje v družbi in dejavnejše udejstvovanje v župniji.

Parom, ki obiskujejo zakonske skupine, le-te pomagajo, da »znajo« izpeljati tisto, kar so »hoteli«. Veliko zakoncev, ki obiskujejo zakonske skupine, se je naučilo pogovarjanja šele zaradi pogovora, ki je priprava na srečanje zakonske skupine. Večini ljudi pogovarjanje o dogodkih in stvareh ne dela težav. Prav tako pa se večina ljudi zelo težko pogovarja o doživljanju, čustvih, o svojem notranjem svetu. In prav o tem se zakonca morata pogovarjati, če hočeta obdržati notranjo povezavo in bližino.

Zakonsko skupino sestavlja sedem do deset stalnih parov. Ker gre pri pogovorih v skupini pogosto za zelo osebne stvari, je sproščen in odkrit pogovor zelo težak ali celo nemogoč, če pari niso navajeni drug drugega in prijateljsko povezani.

Prijateljstvo med pari pa raste počasi. Zato je nujno, da skupino sestavljajo vedno isti pari.

Skupine se srečujejo enkrat mesečno na domu enega od parov. Večer je sestavljen iz treh delov. Prvi del je posvečen razmišljanju ali pogovoru ob odlomku iz evangelija. Ta odlomek si pari izberejo že pri prejšnjem srečanju. Do naslednjega srečanja z razmišljanjem in pogovorom iščejo odgovor na vprašanje: kaj božja beseda pomeni za njiju, ki sta mož in žena, oče in mati? Na srečanju potem vsak posameznik pove kakšno svojo misel, za katero meni, da bo zanimiva tudi drugim. V tem, kaj in koliko pove, je vsakdo popolnoma svoboden.

Drugi del večera je namenjen temi iz zakonskega ali družinskega življenja. Tudi v tem delu večera govori vsak posameznik oziroma par o svojih spoznanjih in izkušnjah. Pogovor v zakonski skupini poteka po načelih skupinske dinamike. To ni debatni krožek, v katerem bi pari drug drugega o nečem prepričevali. Tudi ni izobraževalna šola, saj splošna pravila lahko najdemo v knjigah, pač pa gre za izmenjavo zakonskih ali družinskih izkušenj. Izkušnje in njihova izmenjava so bogastvo zakonskih skupin. Pri tem vsakdo pride do besede, vsi ga poslušajo, nihče ne oporeka in ne popravlja.

Tretji del srečanja je neobvezen in je namenjen družabnosti.

Od leta 1972, odkar Najina pot živi, je povprečno vsako leto začela delovati nova skupina. Danes se tako v petintridesetih zakonskih skupinah Najine poti po vsej Sloveniji zbira množica parov. Osemnajst parov iz starejših zakonskih skupin vodi mlajše skupine, več parov pa tudi šole za zakon.