Roblek, p. Jože

Živi v skupnosti Sv. Jožefa v Ljubljani. Doma je z Gorenjskega, iz Bašlja pri Preddvoru. Po maturi je vstopil v bogoslovje ljubljanske nadškofije, nekaj let pozneje pa je bil sprejet v noviciat Družbe Jezusove. Filozofijo in teologijo je študiral v Ljubljani, Zagrebu in Innsbrucku. Za duhovnika je bil posvečen v Ljubljani leta 1970. Na Teološki fakulteti v Ljubljani je leta 1977 doktoriral iz duhovne teologije. Od leta 1971 dalje je opravljal različne naloge: bil je vzgojitelj v malem semenišču Družbe Jezusove in magister jezuitskih novincev (oboje v Mariboru), vmes v ljubljanskem bogoslovju spiritual. Vodi ignacijanske duhovne vaje in je duhovni spremljevalec ter svetovalec v duhovnih zadevah, od 2010 kot člane ekipe Ignacijevega doma duhovnosti v Ljubljani. Zanima ga področje duhovnosti, pa ne samo krščanske.