Ristić, p. Damjan

damjan rističPrihaja z Bleda. V Družbo Jezusovo je vstopil leta 1998, potem ko je dokončal študij splošnega jezikoslovja, bibliotekarstva ter filozofije. Nadaljnja pot ga je vodila v Zambijo, kjer je bil pol leta negovalec v bolnici, dve leti pa učitelj angleškega jezika in literature v fantovski srednji šoli Mukasa. Tam je opravljal tudi delo vzgojitelja in kaplana. Po Afriki je sledil študij teologije in pastoralne psihologije ter duhovnega spremljanja v Londonu. Od takrat se redno ukvarja z duhovnim spremstvom, vzgojo duhovnih spremljevalcev in bibličnimi skupinami. Od leta 2007 do 2010 je bil duhovni spremljevalec slovenske Skupnosti krščanskega življenja. Po opravljeni probaciji v Dublinu se je leta 2013  vrnil v Slovenijo in je član skupnosti sv. Jožefa. Sodeluje v ekipi Ignacijevega doma  duhovnosti.  Prevzel je skrb za promorstvo novih poklicev. Začel bo doktorski študij  na Teološki fakulteti v Ljubljani. V letu 2014 je postal socij provinciala.