Rezar, b. Martin

Rodil se je v Slancah pri Teharjih. Po končani osnovni šoli v Štorah se je zaposlil pri finomehaniku. Pri ljudskem misijonu v domači župniji Teharje se je leta 1960 odločil, da vstopi v jezuitski red kot redovni brat. Noviciat je začel v Zagrebu leta 1961 in ga končal v Mariboru leta 1963. Vsa leta živi v noviciatski hiši (skupnost Srca Jezusovega, Ljubljanska cesta 13, Maribor) in opravlja pomembna dela kot hišnik, nabavlja hrano in skrbi za tehnične stvari.