Podgrajšek, b. Ivan

Rodil se je leta 1933 na Planini na Pohorju. Po končani osnovi šoli v Sveti Kunigundi na Pohorju je ostal doma in pomagal staršem na kmetiji. Leta 1961 se je odločil pridružiti jezuitom. Noviciat je opravil v Zagrebu in se po dveh letih vrnil v Slovenijo. Opravljal je različna dela v provinci: pomagal pri graditvi hiše in župnišča v Dravljah ter pri obnovi župnišča pri Sveti Magdaleni v Mariboru. Zdaj živi v skupnosti sv. Magdalene v Mariboru, kjer kuha in skrbi za vrt.