Revija Vzgoja

Revija Vzgoja poroča o zanimivih projektih, povezanih z vzgojo, spodbuja razvoj šole za starše, razvoj prostovoljnega dela in kakovost razrednih ur. Posebno pozornost je posvečena vzgojnim načrtom in dobri praksi na tem področju. Skrb je posvečena otrokom s posebnimi potrebami, med katerimi so tudi nadpovprečno nadarjeni. Naslovnico vsake številke krasi umetniško delo, spremljajoči članek pa ga predstavi in uvaja v umetnost branja umetnine. Estetska vzgoja je pomemben del vzgoje.

Revija Vzgoja prinaša svežino in alternativni glas. Odprta je za tiste avtorje, ki težje objavljajo v drugih strokovnih revijah. V njej objavljajo vrhunski domači in tuji strokovnjaki pa tudi učitelji in starši. K njeni prepoznavnosti in razširjenosti prispeva interdisciplinarni pristop, saj povezuje številna področja. To se pozna tudi pri naročnikih, katerih število je precej nad številom primerljivih revij.

Vsaka Vzgoja ima žariščno temo. Pretekle številke so na primer obravnavale vzgojne koncepte, družino in mlade, vzgojo za medije, etičnost oglaševanja, agresivnost, prostovoljno delo, zasvojenost, samospoštovanje, učenje za učenje, duševne motnje in bolezni, poklicno svetovanje, varovanju otrok pred pornografijo, spolno zlorabo, vzgojo za ljubezen, trajnostni razvoj, poslanstvo univerze, vzgojni načrt, zdravje otrok, izobraževanje odraslih in medgeneracijsko sožitje.

Vzgoja je namenjena staršem, učiteljem, katehetom in vsem, ki jih ta tematika zanima. Odpira vprašanja, ki se dotikajo osebnostne rasti v vrtcih, osnovnih in srednjih šolah ter drugih formalnih in neformalnih oblikah vzgoje. V naši državi se je treba še bolj sistematično in strokovno posvečati vzgoji, saj so s tem povezani talenti, razvoj osebnosti, preventivno vzgojno delo in oblikovanje identitete.

Revija Vzgoja je pričela izhajati leta 1999. Skupno jo izdajajo jezuiti in Društvo katoliških pedagogov Slovenije. V desetih letih je izšlo 40 številk, 2080 strani, 986 člankov. Zanjo je pisalo 518 avtorjev, v njej je bilo predstavljenih več kot 300 knjig.

Preberite nekaj mnenj o reviji.