Zavod sv. Ignacija

POSLANSTVO IGNACIJANSKEGA SREDIŠČA DUHOVNOSTI

S svojim delom želimo odgovarjati na najgloblje duhovne potrebe naših sodobnikov. Pri svojem poslanstvu smo trdno zasidrani v izročilu sv. Ignacija Lojolskega (1491-1556) in nauku Cerkve. S tem nadaljujemo delo, ki so ga jezuiti v Sloveniji začeli že ob koncu 16. stoletja.

Uvajamo v duhovno izkustvo, študij ter širjenje duhovnih vaj in ignacijanske duhovnosti v službi Cerkvi in vsakemu človeku dobre volje. Prizadevamo si za spoštovanje in dialog z drugače mislečimi, za raziskovanje različnih vprašanj s področja duhovnosti, za prepoznavanje znamenj časa ter za vzgojo in izobraževanje voditeljev duhovnih vaj in duhovnih spremljevalcev.

PODROČJA DELOVANJA

 1. Vodenje ignacijanskih duhovnih vaj ljudem različnih poklicev in položajev.
 2. Usposabljanje za vodenje duhovnih vaj in za duhovno spremljanje.
 3. Nadaljnje izobraževanje vseh, ki se posvečajo duhovnim vajam, duhovnemu spremljanju in študiju duhovnosti.
 4. Skrb za duhovno rast in vzgojo dejavnih laikov.
 5. Sodelovanje pri duhovnem in apostolskem izpopolnjevanju oseb posvečenega življenja.
 6. Pomoč pri duhovni vzgoji in poglobitvi bogoslovcev in duhovnikov.
 7. Sodelovanje pri zakonski in družinski duhovni pastorali.
 8. Študij, raziskava in objavljanje literature s področja krščanske duhovnosti.
 9. Knjižnica za duhovnost.
 10. Spletna revija za poglabljanje in razširjanje ignacijanske duhovnosti in drugih aktualnih tem duhovnosti.
 11. Izmenjava in sodelovanje z drugimi središči duhovnosti doma in po svetu.

KOMU JE NAMENJENO?

Vsem iskrenim iskalcem resnice in duhovnih vrednot. Laikom, poročenim, razporočenim/ločenim in samskim. Ljudem vseh poklicev, ki želijo poglobiti svoje versko izkustvo in znanje, celoviteje spoznati in zaživeti osebno poslanstvo, dejavneje sodelovati v življenju Cerkve in se vključiti v njeno poslanstvo (SKŽ, DKPS, ZSKSS in ostala združenja, gibanja in skupine). Duhovnikom, bogoslovcem, redovnicam in redovnikom, ki želijo poglobiti in izpopolniti svoje duhovno življenje in apostolsko gorečnost. Več na strani.