Šola za starše

Kaj je Šola za starše?

Šola za starše je izziv in možnost vse življenjskega izobraževanja, učenja sodelovanja pri vzgoji različnih strani, osebnega zorenja, učenja komunikacije ter preventivno vzgojnega dela.

Starši opravljajo različne poklice in poleg dela v službi sodelujejo v številnih družbenih skupinah (občini, politični stranki, društvih, zvezah, športnih organizacijah, verskih aktivnostih, kulturnem življenju). Vse, kar storijo za sebe, storijo tudi za ljudi, s katerimi živijo. Osebno obzorje, ki si ga širijo, omogoča boljšo kulturo bivanja, lažje aktivno ustvarjajo zdravo socialno okolje.

Kakšne teme obravnavamo v šoli za starše?

Najpogosteje pridejo na vrsto vzgojne teme: npr. učne težave, metode učenja, načrtovanje uspeha, nagrajevanje in kaznovanje, učni slogi, postavljanje meja, zasvojenost, izbira študija in poklica, vzgoja za vrednote, načrtovanje prostega časa, hoja v dvoje, verska vzgoja. Udeležence zelo zanimajo tudi razvojna obdobja osebnosti, veščine sporazumevanja, spoznavanje družinske dinamike, na župniji se posvetimo tudi verski vzgoji.

Več o Šoli za starše na strani.