Mihelčič, p. Janez

Rodil sem se 1942 v Radovljici, kjer je bil oče organist. Osnovno šolo sem obiskoval v Radovljici, v gimnazijo sem se pa vozil v Kranj. Po maturi 1961 sem vstopil v bogoslovno semenišče v Ljubljani, odkoder so me čez kakšnega pol leta poklicali k vojakom v Resen (Makedonija). Po vrnitvi me je leta 1963 gospod nadškof Pogačnik poslal na študij v Rim, kjer sem živel v zavodu Germanicum et Hungaricum, ki ga je ustanovil sv. Ignacij in ga vodijo jezuiti. Tam sem spoznal jezuitsko duhovnost, in (z nadškofovim dovoljenjem) zaprosil za vstop v Družbo Jezusovo. Po končani filozofiji sem leta 1966 odšel v noviciat na Irsko (da se obenem naučim angleščine), po obljubah sem pa leta 1968 odletel na Japonsko. Tam sem najprej študiral japonščino, potem ruščino, nato še teologijo, in leta 1975 sem bil v Tokiu posvečen v duhovnika. Od leta 1975 do 1978 sem v Beogradu študiral lingvistiko, nakar sem se vrnil na Japonsko v tretjo probacijo, od leta 1979 naprej sem pa predaval ruščino na jezuitski univerzi Sophia v Tokiu. Leta 1997 sem odšel v Moskvo, čez leto in pol pa od tam v Biškek (Kirgizija), kjer zdaj na univerzi predavam japonščino.