Kokalj, p. Marjan

Pater Marjan Kokalj, doma iz Topolj v Selški dolini, je bil rojen leta 1969 v porodnišnici v Kranju, kot deveti od enajstih otrok. Osnovno šolo je obiskoval v Selcih in Železnikih, gimnazijo pa v Škofji Loki. Po končani gimnaziji je eno leto služil vojaški rok v Štipu v Makedoniji, še v komunistični Jugoslaviji. Po vrnitvi je vojno za osamosvojitev Slovenije preživel kot vojak teritorialne obrambe. Zatem je na Filozofski fakulteti v Ljubljani doštudiral slovenski jezik s književnostjo in etnologijo s kulturno antropologijo. Tri leta je bil zaposlen na Občini Škofja Loka, kjer je organiziral in režiral izvedbo Škofjeloškega pasijona.

Leta 2000 se je pridružil jezuitom. V noviciatu je bil v Mariboru, nakar je v Padovi študiral filozofijo na inštitutu Aloisianumu, teologijo pa v Rimu na univerzi Gregoriana; vse v smeri priprave na redovništvo in duhovništvo. V diakona je bil posvečen leta 2009 v Rimu, v duhovnika pa 2010 v Ljubljani. Po posvečenju  v diakona oz. zaključku študija je bil poslan na župnijsko delo v Dravlje v Ljubljani, kjer je po duhovniškem posvečenju postal kaplan in tako še tri  leta deloval v isti župniji.  Septembra 2013 je odšel  na študij magisterija v Rim na Lateran, smer Teologija komunikacije na Pastoralnem inštitutu in septembra 2015 odšel na tretjo probacijo na Filipine v Manilo. Avgusta leta 2016 je začel delati kot študentski duhovnik v Mariboru, kjer je leta 2017 postal župnik novoustanovljene Univerzitetne župnije Maribor ter ravnatelj Jezuitskega kolegija Magis. Istega leta je bil imenovan tudi za predstojnika skupnosti v Mariboru in urednika revije Slovenski jezuiti ter letopisa Anuarij. Trenutno živi v skupnosti pri sveti Magdaleni v Mariboru.