Jakop, p. Primož

Prihaja iz župnije Kostrivnica. Po študiju gozdarstva na Biotehniški fakulteti v Ljubljani se je leta 1997 pridružil jezuitom. V času priprave na duhovništvo je dve leti preživel »na praksi« v Španiji, kjer je koordiniral projekt ulične animacije otrok in mladih. Teološko formacijo je dokončal v Parizu. Leta 2006 je prišel v skupnost pri Svetem Jožefu, kjer se je posvečal predvsem delovanju Mladinskega informacijskega centra. Po duhovniškem posvečenju leta 2007 je prevzel tudi vodenje tega centra, obenem pa skrbel tudi za promocijo novih duhovnih poklicev. Leta 2011 se je vrnil v Pariz in dve leti kasneje uspešno zaključil magistrski študij. V septembru 2013 je odšel na tretjo probacijo v Dublinu. Od leta 2014 je kaplan v župniji Dravlje.