Herceg, p. Ivan

Od avgusta 2010 je direktor slovenskega programa Radia Vatikan, pred tem pa je bil član skupnosti pri Svetem Jožefu v Ljubljani. Po srednji lesni šoli je vstopil v noviciat v Mariboru. Dve leti je študiral filozofijo na ljubljanski Teološki fakulteti in bil nato dve leti katehet na župniji Dravlje. Triletni študij teologije je opravil v Rimu na Papeški univerzi Gregoriana. Po duhovniškem posvečenju je bil pet let kaplan v Dravljah. V Rimu je na Lateranski univerzi opravil magisterij iz pastoralne teologije, smer sredstva družbenega obveščanja. Po vrnitvi v Ljubljano je postal predsednik kulturnega društva Obok. Ko je bil še v Sloveniji, je organiziral festival krščanskih filmskih ustvarjalcev in spodbujal mentaliteto dobrih filmov. Leta 2009 je posnel film ob 40-letnici slovenske province Družbe Jezusove Ogenj, ki prižiga druge ognje.