Potek duhovnih vaj

Navadno je treba najti nekoga, ki spremlja ali vodi duhovne vaje, ali najti razpisan termin zanje ter se prijaviti. Med duhovnimi vajami si je potrebno vzeti čas samo zanje. Trajajo lahko od pet do osem dni, v nekaterih posebnih primerih pa tudi 30 dni, ko je izveden celoten proces, kot je opisan v Ignacijevi knjižici. Za čas duhovnih vaj se je dobro umakniti iz vsakdanjega delovnega okolja, treba je odložiti vsa druga opravila in dejavnosti. V duhovnih vajah nato sledimo določenemu programu molitve ob Svetem pismu.

Navadno udeleženec duhovnih vaj moli štiri- ali petkrat na dan po eno uro. Za vsako uro se pripravi in po njej za petnajst minut pogleda nazaj, kaj je naredil in kaj se je zgodilo, ter si to na kratko zapiše. Vsak dan se enkrat sreča z voditeljem oziroma spremljevalcem duhovnih vaj in mu pove tisto, kar želi povedati o poteku in vsebini molitve. Bolj kot se zaupa, več kot pove, laže mu voditelj oziroma spremljevalec pomaga. Tu ne gre za spoved, zato voditelju ni treba poznati udeleženčeve vesti, če udeleženec tega na želi. Vse ostalo pa zelo pomaga. Različna razpoloženja – je bilo lahko ali težko moliti, so se pojavljale kakšne posebne misli, se je izoblikovala kakšna želja, da bi delal to ali ono, da bi bil to ali ono –, kaj se je dogajalo v molitvi – se je porodilo kakšno posebno spoznanje ali odkritje o svetopisemskih osebah, ki so bile prisotne v odlomku –, kaj se je dogajalo z mano in v meni … To so nekatera vprašanja za pogovor z voditeljem duhovnih vaj.

V knjižici sta sicer podrobno opisani struktura in metoda, tudi vsebina je določena, vendar Ignacij vedno znova vztraja, da ne moremo ostati pri tem. Knjižica je le struktura, ki voditelju pomaga razumeti, skozi kakšne procese gre udeleženec, in kaj mu lahko predlaga kot naslednji korak. Za vseh 30 dni je za vsak dan in za vsako uro molitve že izbran odlomek in vsebina za molitev. Ignacij v navodilih tudi jasno pove, da je treba duhovne vaje prilagoditi vsakemu posamezniku, njegovi starosti, izobrazbi in duševnim sposobnostim. Zato duhovne vaje vsak opravlja na svoj način kljub enaki metodi in zunanjim oblikam. Skozi metodo in zunanje oblike namreč vsak sam vstopa v svoj enkraten in oseben odnos z Bogom.