Zgradba duhovnih vaj

Knjižica Duhovne vaje se začne z opombami, ki so v pomoč pri razumevanju duhovnih vaj in pri njihovem opravljanju ali spremljanju.

Sledijo navodila za duhovne vaje, razdeljene na štiri sklope oziroma tedne. Vsak sklop lahko traja en teden, vendar Ignacij predvidi veliko prilagoditev glede na potrebe in možnosti udeleženca. V tem osrednjem delu je Ignacij zbral tudi vrsto koristnih napotkov o spraševanju vesti, tako imenovanem eksamnu. Pri meditaciji in kontemplaciji, ki sta obliki molitve ob Svetem pismu, podrobno opiše pripravo, potek in refleksijo. Na koncu prvega tedna je še nekaj dostavkov, ki pomagajo bolje opravljati posamezne tedne. Drugi teden vključuje navodila in nekaj različnih načinov dobre izbire ob pomembnih odločitvah. V tretjem najdemo nekaj pravil o jedi. Četrti teden se zaključi z opisom treh različnih načinov molitve.

Na koncu knjižice je Ignacij zbral in uredil vrsto pravil za razločevanje duhov, ki upoštevajo dinamiko krščanskega življenja in prizadevanja za očiščevanje srca. Iz njih odseva dobro poznavanje tradicije Cerkve in človekove duševnosti. Ignacij danes med drugim velja za enega od začetnikov psihologije.