Univerzalne apostolske preference

Prednostne naloge dajejo obzorje, so izhodišče celotni Družbi Jezusovi.
Ujamejo našo domišljijo in prebudijo naše želje.
Združujejo nas v našem poslanstvu.

Če bi ti Bog govoril? Kaj bi ti rekel? Ali ga slišiš? K čemu te kliče?

Jezuiti se neprestano sprašujemo, kako lahko s svojim delom smotrno odgovorimo na potrebe v družbi in tako sledimo Božji volji. Svoje prednostne naloge določamo tako v neposrednem okolju kot za potrebe širom po svetu, saj je jezuitski red prisoten na vseh kontinentih sveta. Uraden naziv za prednostne naloge jezuitov po vsem svetu je s tujko “univerzalne apostolske preference (UAP)”:

 

  • univerzalne – namreč splošne in v svetovnem merilu,
  • apostolske – glede področij pastoralnega dela in formacije za to delo,
  • preference – prednostne naloge glede na druge svetovne, regijske, lokalne in osebne potrebe.

Jezuiti s(m)o za izbor svojih prednostnih nalog molili dve leti in se na vseh ravneh razločevanja in odločanja o prioritetah pogovarjali, vse odkar je 36. generalna kongregacija Družbe Jezusove oktobra 2016 spodbudila ta proces. Proces izbiranja nalog se je zaključil februarja 2019 z delom papeža Frančiška, ki je naloge pregledal, odobril in potrdil v njihovi končni obliki. Vrhovni predstojnik Družbe Jezusove, p. Arturo Sosa, je nato 19. 2. 2019 v Rimu predstavil štiri prednostne naloge jezuitov za delo v letih 2019–2029.

Spodaj si lahko ogledate videonagovor p. Sose o dinamiki razločevanja in udejanjanja prioritet ter prisluhnete vrhovnemu predstojniku v španščini. Podnapise v angleščini imate možnost vključiti s klikom na ikono znotraj okvirja z videom.

Nove preference so štiri področja, ki so življenjskega pomena za današnji svet. Družba Jezusova jim bo v naslednjih desetih letih posvetila posebno pozornost.
Vabimo vas, da izveste več in ukrepate z nami!
Želimo spremeniti svet na bolje.

Več povezav in materiala: