Gorenc, sh. Janez

Janez Gorenc se je rodil v Ljubljani in tam maturiral 2007 na Gimnaziji Šentvid. Študij je opravil na Fakulteti za elektrotehniko Univerze v Ljubljani in diplomiral 2016. Med študijem je spoznal bogastvo ignacijanskih Duhovnih vaj in preko tega poglabljal odnos z Gospodom. To ga je vodilo k odločitvi za vstop v Družbo Jezusovo, s katero je bil v stiku že od majhnega v župniji Ljubljana Dravlje. Jezuitski noviciat je od 2016 opravljal v Genovi (Italija) in ga zaključil s prvimi zaobljubami septembra 2018. Od takrat je član Mednarodne jezuitske skupnosti San Saba v Rimu, kjer študira filozofijo na Papeški univerzi Gregoriani. Pastoralno deluje med rimskimi skavti in pomaga v Jezuitskem združenju za begunce JRS.

A presentation in English on the website of the novitiate.