Župnija – Radlje ob Dravi

Župnija zajema mesto Radlje ter vasi ob levem bregu Drave ter razpotegnjene vasi na pobočju Kozjaka.
Za župnijo je zadnja štiri desetletja skrbel g. Jože Gomboc (1977-2017), potem so jo prevzeli v oskrbo jezuiti.
Župnik je p. Jože Poljanšek DJ. Več o njem na povezavi.
V župniji živijo in pastoralno delajo sestre salezijanke (HMP).

Župnijska cerkev je posvečena sv. nadangelu Mihaelu. Župnija ima tri podružnične cerkve: sv. Janez Nepomuk (Šentjanž), sv. Trije kralji in sv. Egidij (Zg. Vižinga).

Kontakt:
Mariborska 9
2360 Radlje ob Dravi

Tel.: 02/888 05 73
E-naslov: zupnija.radlje@rkc.si

Spletna stran: https://zupnija-radlje.eu

Radlje ob Dravi

Radlje ob Dravi so manjše mesto, ki ležijo med Mariborom in Dravogradom, tik ob meji z Avstrijo. Kraj je upravno, industrijsko in trgovsko središče osrednjega dela Dravske doline. Radlje ob Dravi na eni strani obdajajo hribi Pohorja, na drugi strani pa hribi Kozjaka. Naselje je v pisnih virih prvič omenjeno leta 1139, kot trg pa leta 1268.

Župnijska cerkev sv. Mihaela:
V zgodovinskih virih se prvič omenja v letu 1251, ko je bila sedež marenberške župnije. Nekdanja zgradba je bila narejena v romanskem slogu in od nje se je do danes ohranila le cerkvena ladja. Zvonik in prezbiterij spadata v drugo polovico 15. stoletja. V času med leti 1713 in 1724 so dvignili in obokali ladjo, ji prizidali stranski kapeli ter jo večinoma barokizirali. Cerkvi sv. Mihaela so v drugi polovici 18. stoletja prizidali zakristijo. Prezbiterij ima zvezdast obok z rebri, posebnost v cerkvi so tudi freske Ane Samotretje in Marije Zaščitnice s plaščem iz leta 1523. Notranja oprema cerkve je večinoma iz 18. stoletja. Cerkev sv. Mihaela so renovirali v letih 1824, 1931 in 1992.

Več…