Romarjeva pripoved: avtobiografija

Psihološko intuitiven, nezamaskiran, človeško stvaren in presenetljivo neretoričen pripovedni opis avtobiografije svetega Ignacija Lojolskega nam omogoča prepoznati metodo, s katero je Ignacij ves čas tenkočutno razlikoval raznovrstne vzgibe v dinamiki svoje duše. Romarjeva pripoved nam odkriva jedro mistične osebe svetega Ignacija, ki je v službi Bogu v ljubezni.

Na desni so povezave do posameznih poglavij knjige.