Zupančič, p. Franc

Rodil sem se leta 1931 v Ljubljani. V obrtniški družini nas je bilo osem otrok. Osnovno šolo sem obiskoval v Ljubljani na Ledini (1938-1942)  nato gimnazijo na Klasični gimnaziji (1942-1949), ko so me za eno leto zaprli (1949-1950). Med maturo (1951) so me spet zaprli za pet mesecev, zato sem maturiral l. 1952. Po opravljeni maturi in obvezni vojaški službi sem v Zagrebu stopil v noviciat DJ (1953). V Zagrebu sem končal filozofske (1955-1958) in teološke študije (1959-1963). V mašnika sem bil posvečen l. 1962. Tretjo probacijo sem opravil v Opatiji (1963-1964). Sledilo je kaplansko delo v Mariboru najprej pri sv. Magdaleni (1964-1966) in nato v Brezju (1966-1972). Dvoletni študij na TF PU Gregoriana (1972-1974) sem končal z doktoratom. Nato sem bil v Borovnici sedem let predstojnik skupnosti in magister novincev, potem predstojnik v skupnosti DJ na Zrinjskega 13 v Ljubljani. L. 1982 sem prevzel župnijo sv. Jakoba v Ljubljani, kjer sem ostal osem let. Nato me je predstojnik poslal v Maribor v rezidenco Srca Jezusovega. Od tam sem čez štiri leta odšel v škofijsko semenišče in malo semenišče za spirituala in tam ostal sedem let. L. 2001 sem postal provincialov socij. Od l. 2008 sem v Mariboru v skupnosti pri Sv. Magdaleni kot duhovni pomočnik v župniji.

Po tretji probaciji vsa leta občasno vodim duhovne vaje najrazličnejšim skupinam.