Zajec, p. Jože

P. Jožko Zajec je rojen leta 1970 v Ljubljani. Osnovno šolo je obiskoval v Črnem Vrhu nad Idrijo nato pa se je vpisal na srednjo šolo za elektrotehniko v Novi Gorici. Po končani šoli se je zaposlil in v tem času opravil tudi vojaščino. Naslednje leto je vstopil v ljubljansko bogoslovje in bil tam dve leti. Prek duhovnih vaj je spoznal jezuite in se jim pridružil leta 1993. Po novicijatu v Mariboru je odšel v Rim (Centro Aletti) na magisterij, ki je trajal štiri leta. Prvo leto je pomagal v skupnosti, nato delal v kapeli Redemptoris Mater v Vatikanu. Po magisteriju je dve leti študiral teologijo na gregorijanski univerzi in bival v mednarodnem kolegiju (del’ Gesu). Leta 2001 je bil posvečen v diakona v Rimu  in v duhovnika 29. junija istega leta na Sveti Gori pri Gorici. Takoj po posvečenju je opravljal službo podrektorja v papeškem kolegiju (Russicum), ki je trajala osem let. Prva tri je tudi študiral vzhodno in zahodno meništvo na Sant Anselmu.  Septembra 2009 je šel na Irsko v tretjo probacijo. Med tretjo probaciojo je opravljal eksperiment v Armeniji.