Sraka, p. Janez

Rojen je bil leta 1946 v vasi Melinci, župnija Beltinci v Prekmurju. Osnovno šolo je obiskoval v rojstni vasi in v Beltincih, gimnazijo pa v Mariboru, kjer je maturiral leta 1965. Septembra istega leta je vstopil v Družbo Jezusovo in po noviciatu v Mariboru leta 1967 je položil prve obljube. Filozofijo je dokončal v Zagrebu, teologijo in politične vede pa v Rimu. Papež Pavel VI. ga je v svetem letu 1975 v Rimu posvetil v duhovnika. Kot duhovnik je bil dvakrat kaplan v Mariboru, nekaj let je posvetil študiju v Rimu, bil je odgovorni urednik revije Kristjanova obzorja, šestnajst let pa je vodil slovenske oddaje Radia Vatikan. Nato je začel novo apostolsko poslanstvo v Mariboru.