Marin, b. Jože

 Je bil rojen 1937 leta v Savcih pri Svetem Tomažu pri Ormožu. V osnovno šolo hodil peš v štiri kilometre oddaljen kraj.   Želel se  je izučiti za kolarja, ker pa je bil iz velike družine, mu šolanje ni  bilo omogočeno. Do služenja vojaškega roka je pomagal doma staršem. Vojaški rok je odslužil v Sarajevu. Nato se je zaposlil pri gradbenem podjetju , kjer se je izučil za zidarja  in delal pri podjetju Stavbar. Začel je razmišljati o redovniški  poti in 1978 vstopil k jezuitom. Postal je redovni brat. Prva leta je deloval v Borovnici in opravljal  službe zakristana, kuharja, zidarja in hišnega pomočnika. V Mariboru je od leta 1981 v župniji svete Magdalen, kjer opravlja službo zakristana.