Lavrič, p. Drago

IMG_3040

P:Lavrič Drago, doma iz župnije Moravče.   Rojen 5.05. 1954, vstopil k jezuitom 1975, posvečen v duhovnika 1983, zadnje zaobljube 1993. Trenutno opravlja službo  provincijskega ekonoma, duhovnega spremljevalca, voditelja duhovnih vaj v vsakdanjem življenju in spovednika. Stanuje v Dravljah, Vodnikova 279, Ljubljana.