Kontakti

JEZUITSKE IN PASTORALNE SKUPNOSTI, DOMOVI, CENTRI IN SKUPINE

PROVINCIALAT DRUŽBE JEZUSOVE

Provincial: p. Ivan Bresciani, DJ
Vodnikova 279, 1000 Ljubljana
01/583 00 31
sj.provincialat@rkc.si

Facebook stran

 

ŽUPNIJA LJUBLJANA DRAVLJE

Župnik: p. Miran Žvanut, DJ
Vodnikova 279, 1000 Ljubljana
01/583 00 30, 01/583 00 32

zupnija.lj-dravlje@rkc.si

 

ŽUPNIJA SV. JAKOB

Župnik: p. Albert Bačar, DJ
Gornji trg 18, 1000 Ljubljana
041-848-117

albert.bacar@vrn.si

Facebook stran

 

 

 

ŽUPNIJA SV. MAGDALENA MARIBOR

Župnik: p. Ivan Hočevar, DJ,
Magdalenski trg 3, Maribor,
ivan.janez@gmail.com
041 286 352

joze.poljansek@gmail.com

 

Zavod sv. Ignacija
IGNACIJEV DOM DUHOVNOSTI
Ulica stare pravde 11, 1000 Ljubljana
051 613 374,

info@ignacijevdom.si

Facebook stran

 

KATOLIŠKI ŠTUDENTSKI CENTER SINAJ

Magdalenski trg 3
SI – 2000 Maribor
041 286 352
ksc.sinaj@gmail.com
Facebook stran

 

SLOVENSKA SKUPNOST KRŠČANSKEGA ŽIVLJENJA

sskz@rkc.si

 

DRUŠTVO KATOLIŠKIH PEDAGOGOV SLOVENIJE
Ul. Janeza Pavla II. 13, 1000 Ljubljana
01/43-83-987
dkps@rkc.si
Facebook stran

Facebook stran

Zakonske skupine NAJINA POT

Vital Vider,
Ljubljanska 13, 2000 Maribor
02/331 29 51, 041 671 762
vital.vider@rkc.si

Andrej Benda,
Vodnikova 279, 1000 Ljubljana
01/583 00 52, 041 918 432
andrej.benda@rkc.si

 

JEZUITSKO ZDRUŽENJE ZA BEGUNCE SLOVENIJE
Ulica Janeza Pavla II13, 1000 Ljubljana
01/430 00 58, 031 636 964

 

Program POTA
SKAM – Skupnost katoliške mladine
Jurčičev trg 2,
1000 Ljubljana
pota@skam.si
Facebook stran

Skupine v Ignacijevem domu duhovnosti:

SRCE (Skupina za Razporočene v Cerkvi) 

SRCE OB SRCU – skupina za poslušanje osebne izkušnje
Vodita jo ga. Karmen Kristan in p. Tomaž Mikuš, DJ.

MOŽJE SV. JOŽEFA
Vodi jo p. Viljem Lovše, DJ.
Kontakt: viljem.lovse@rkc.si, 041-632-626

SKUPINA ZA ŽALUJOČE
Vodita jo ga. Maja Sterle in p. Ivan Platovnjak, DJ.
Kontakt: ivan.platovnjak@rkc.si, 051-613-373

SKUPINA ZA OVDOVELE
Vodita jo ga. Nežka Rus in p. Mio Kekić, DJ.
Kontakt: mio.kekic1@gmail.com, 031-368-769

 

VEČ NA