Kontakti

JEZUITSKE IN PASTORALNE SKUPNOSTI, DOMOVI, CENTRI IN SKUPINE

PROVINCIALAT DRUŽBE JEZUSOVE

Provincial: p. Miran Žvanut, DJ
Vodnikova 279, 1000 Ljubljana
01/583 00 31
sj.provincialat@rkc.si

Facebook stran

JEZUITSKI KOLEGIJ V LJUBLJANI

Ravnatelj: p. Damjan Ristić DJ
Zavod sv. Ignacija
Enota Jezuitski kolegij v Ljubljani
Ulica stare pravde 11
SI – 1000 Ljubljana

https://jezuitskikolegij.si/
Facebook stran

ŽUPNIJA LJUBLJANA DRAVLJE

Župnik: p. Primož Jakop, DJ
Vodnikova 279, 1000 Ljubljana
01/583 00 30, 01/583 00 32

zupnija.lj-dravlje@rkc.si

ŽUPNIJA SV. JAKOB

Župnik: p. Silvo Šinkovec, DJ
Gornji trg 18, 1000 Ljubljana
041-848-117

Facebook stran

ŽUPNIJA SV. MAGDALENA MARIBOR

Župnik: p. Ivan Hočevar, DJ,
Magdalenski trg 3, Maribor,
ivan.janez@gmail.com
041 286 352

joze.poljansek@gmail.com

Zavod sv. Ignacija
IGNACIJEV DOM DUHOVNOSTI
Ulica stare pravde 11, 1000 Ljubljana
051 613 374,

info@ignacijevdom.si

Facebook stran

SLOVENSKA SKUPNOST KRŠČANSKEGA ŽIVLJENJA

sskz@rkc.si

DRUŠTVO KATOLIŠKIH PEDAGOGOV SLOVENIJE
Rožna ulica 2, 1000 Ljubljana
01 / 438 39 83
dkps@rkc.si
Facebook stran

Facebook stran

Zakonske skupine NAJINA POT

Vital Vider,
Ljubljanska 13, 2000 Maribor
02/331 29 51, 041 671 762
vital.vider@rkc.si

Andrej Benda,
Ulica Janeza Pavla II. 13, 1000 Ljubljana
01/583 00 52, 041 918 432
andrej.benda@rkc.si

JEZUITSKO ZDRUŽENJE ZA BEGUNCE SLOVENIJE
Ulica Janeza Pavla II. 13, 1000 Ljubljana
01/430 00 58, 031 636 964

Skupine v Ignacijevem domu duhovnosti:

SRCE (Skupina za Razporočene v Cerkvi) 

SRCE OB SRCU – skupina za poslušanje osebne izkušnje
Vodita jo ga. Karmen Kristan in p. Tomaž Mikuš, DJ.

MOŽJE SV. JOŽEFA
Vodi jo p. Viljem Lovše, DJ.
Kontakt: viljem.lovse@rkc.si, 041-632-626

SKUPINA ZA ŽALUJOČE
Vodita jo ga. Maja Sterle in p. Ivan Platovnjak, DJ.
Kontakt: ivan.platovnjak@rkc.si, 051-613-373

SKUPINA ZA OVDOVELE
Vodita jo ga. Nežka Rus in p. Mio Kekić, DJ.
Kontakt: mio.kekic1@gmail.com, 031-368-769

VEČ NA