Župnijski zavod Dravlje

Župnijski zavod Dravlje združuje jezuitsko založniško dejavnost. Njegov sedež je v župniji Kristusovega učlovečenja Ljubljana Dravlje. V okviru svoje dejavnosti izdajajo predvsem knjige s področja duhovnosti, razvoja osebnosti in religiozne kulture.

Začetki jezuitske založniške dejavnosti segajo v leto 1959, ko je p. Miha Žužek v Mariboru izdal brošuro, razmnoženo s simboličnim naslovom Prvi koraki. Šlo je za navodila staršem o verski vzgoji majhnih otrok. Bili pa so to tudi prvi koraki jezuitske povojne založniške dejavnosti. Nato so sledile razne šmarnice, vzgojno poučne knjige za odraščajočo mladino in zakonce ter življenjepisi svetnikov in drug, za pastoralno delo koristen tisk. Ni šlo in še vedno ne gre za profesionalno izdajateljstvo, ampak za tisk, ki dopolnjuje naše apostolsko oznanjevalno delovanje. Doslej je izšlo že več kot 200 naslovov.

Odgovornost in skrb za zbirko nosi p. Lojze Bratina.

Tukaj je na voljo knjižni katalog Župnijskega zavoda Dravlje.