Župnija – Šmihel nad Pliberkom

Župnijo upravlja jezuit p. Franc Kramberger.

Šmihel nad Pliberkom

Šmihel nad Pliberkom z  okoliškimi vasicami se razprostira na širokem polju med mogočno goro Peco in reko Dravo.  Šmihelska fara obsega 19 vasi in je politično razdeljena na tri občine – Bistrica nad Pliberkom, Pliberk in Globasnica. Prvi človeški sledovi v Šmihelu so iz časa kulture žarnih grobišč – približno 1000 let pred Kr. Na griču sv. Katarine so odkrili sledove utrjenega naselja iz halštatske dobe. Na griču je bila vojaška utrdba iz pozne rimske dobe. Po zgodovinskih virih naj bi bila župnija ustanovljena leta 1106.

Za ljudi širše šmihelske okolice je bil  začetek 19. stoletja  poln narodno-politične aktivnosti ter je gospodarsko, socialno in družbeno pomenil prelomnico Leta 1850 so ustanovili občino Bistrica, ki zaobjema največji del šmihelske fare,  ima grb s simboli tehtnice in kraljeve krone. Krona spominja na zgodbo o kralju Matjažu, ki spi s svojo vojsko v gori Peci,  tehtnica pa simbol nadangela Mihaela, zavetnika fare. Občina je dobila ime po gospodarsko najbolj razviti vasi Bistrica. Skozi vas teče reka Bistrica, ob kateri so bile nekdaj zgrajene številne žage, mlini, kovačnice in manjše obrti in dajale krajanom preživetje. Lepo obnovljeni Poltnikov mlin še danes priča o mlinarstvu na Bistrici.  Tudi šmihelska hranilnica in posojilnica šteje  med najstarejše na Koroškem, saj je bila ustanovljena leta 1888.

Leta 1888 se je v društvu “Družba sv. Cirila in Metoda ” začelo načrtno kulturno življenje. Leta 1890 je bilo ustanovljeno  prvo slovensko pevsko društvo na Koroškem “Gorotan”, zbor, ki še danes oblikuje nedeljske maše in goji lepo koroško pesem. Sledilo je tamburaško društvo, ki je bilo ustanovljeno leta 1903. Leta 1906 so ob ustanovitvi katoliško izobraževalnega društva  za Šmihel in okolico ustanovitelji  za svoje delovanje izvolili svetal zgled:   posredovati in ohraniti  slovensko besedo. Za to izročilo skrbijo sedanji kulturniki Šmihela , ki pripravijo letno do 40 kulturnih prireditev.

Če je Šmihel in njegovo  okolico nekdaj močno oblikoval kmečki živelj, se je slika v zadnjih letih  močno spremenila. Leta 1970 so odprli tovarno filtrov, ki šteje danes z 2000 delavci med največji  obrat na Koroškem. Veliko  ljudi si je našlo zaposlitev v tej tovarni, drugi se vozijo v službo v oddaljene kraje.  Nekaj  jih je ostalo zvestih kmečkemu delu.

Mogočna gora Peca, v kateri po pripovedki spi kralj Matjaž in v kateri so  do leta 1931 kopali svinčeno rudo, je danes priljubljena smučarska in izletniška gora.Ljudje kraja vedno spet najdejo čas za sodelovanje v športnih in kulturnih društvih, katera so v zadnjih letih navezala tudi čezmejne stike. Prebivalstvo je narodnostno mešano in bogoslužje v cerkvi je dvojezično.

Farni list Bozic 2011