Poslanstvo

Poslani smo k ljudem v slovenskem prostoru, izhajajoč iz karizme svetega Ignacija Lojolskega, katerega geslo je bilo ayudar a las almas (pomagati dušam) – v smislu celostne pomoči, da bi se človek čutil v Kristusu odrešenega in tako prispeval svoj delež k družbenemu dogajanju v najrazličnejših razsežnostih: kulturni, izobraževalni, umetniški, intelektualni, socialni idr.

 
Kot dejavni del katoliške Cerkve v Slovenji, skladno s tradicijo delovanja jezuitov v Sloveniji, želimo udejanjati aktualne usmeritve jezuitskega reda: živeti in oznanjati vero v Kristusa, katere bistvena razsežnost je delo za pravičnost, v odprti dialoški drži ter v prizadevanju za inkulturacijo, v sodelovanju z vsemi ljudmi dobre volje.
 
Pot uresničevanja te temeljne usmeritve poteka na različnih področjih: duhovne vaje in duhovno spremljanje, pomoč zakoncem in družinam (priprava na zakon, zakonske skupine, terapevtska pomoč, skupine razporočenih), župnije in ljudski misijoni, stik z mladostniki in študenti, socialno delovanje, vzgoja in izobraževanje (neformalne oblike izobraževanja), intelektualno in kulturno delovanje, skrb za slovensko sekcijo radia Vatikan in še kaj.
 
V vsem tem delovanju želimo biti zvesti Cerkveni tradiciji, ki nam daje moč za odprtost družbeno-kulturni situaciji,in razpoznavati znamenja časa. Izkušamo, da nas Sveti Duh znova in znova nagovarja, naj mu prisluhnemo in z njim sodelujemo za bolj odrešeno, polno, povezano življenje vseh ljudi v Sloveniji.