Družine

Skrb za družine je bila v Družbi Jezusovi vedno navzoča in različno uresničena. En način je ustanavljanje zakonskih občestev. Pari imajo možnost duhovne in zakonske rasti v skupini, v kateri delijo medsebojna mnenja in iščejo, kam jih Bog kliče. Več jezuitov sodeluje in vodi priprave na zakon, šolo za zakon, vikend pripravo na zakon, tečaje priprave na zakon.

Duhovno spremljanje zakonskih parov je tudi način, kako pomagamo parom pri oblikovanju družine, osebnem razvoju in dobri vzgoji. Novi časi prinašajo nove potrebe in krizna obdobja postavljajo družine v novo okolje z drugačnimi potrebami. Stiske in težave zakonskih parov so narekovale ustanovitev društva Srce. Ločeni so v tem društvu deležni pastoralne skrbi in spoznanja, kako jim Kristus pomaga, da bi življenje čim bogatejše in duhovno oblikovali.

Zakonci, ki imajo težave z medsebojnimi odnosi, se lahko udeležijo tečajev za dobro komunikacijo in osebni razvoj. Med ponudbami, ki jih imamo jezuiti so tudi vikendi za može in žene. Če si mož in žena pod vodstvom izkušenega patra vzameta čas zase in se poglobita v osebno vlogo in poslanstvo, z večjim veseljem dajeta ljubezen drug drugemu in otrokom.

Če govorimo o pripravi mladih na zakon in družino, nudimo programe, ki so na razpolago mladim v njihovih obdobjih rasti in osebnega razvoja. Jezuiti pomagamo s programi in šolami za zakon, ki jih uvajajo v zakonsko in družinsko življenje.