Župnija – Maribor Sveta Magdalena

»Župnija sv. Magdalene? Kje pa je v Mariboru?« Večina odgovorov bi se glasila: »ne vem«. Če pa bi rekli, da je cerkev blizu Splošne bolnišnice Maribor, pa bi vsi vedeli. Večina pozna našo cerkev po tem, da se nahaja v bližini mariborske bolnišnice – »cerkev pri bolnici« ji pravijo.

Cerkev ni velika in je skozi čas doživela kar nekaj sprememb in »lepotnih popravkov«. Naša župnija kljubuje času že več kot 700 let. Na bregu, kjer je bila postavljena cerkev, sprva ni bilo ničesar. Bolj so leta bežala, bolj so rasle različne stavbe okrog nje in tako je naše cerkveno okolje dobilo današnji videz. Dovoz do čudovitega Magdalenskega trga, ki ga je leta 1993 uredil tedanji župnik p. Franček Kramberger, je zelo otežen in marsikdo niti ne ve, kako se pride do njega – to ni dobro za pridobivanje novih župljanov. Danes župnija sv. Magdalene šteje okoli 9000 prebivalcev, v cerkev jih zahaja malo manj. Od leta 1963  upravljajo župnijo redovniki Jezuiti. Spodobi se omeniti prvega župnika, to je bil p. Jakob Laura, za njim pa so se zvrstili drugi vse do sedanjega p. Jožeta Poljanška.

P. Jože Poljanšek na župniji ni sam. Ima duhovnega pomočnika, to je p. France Zupančič. V skupnosti so še p. Marijan Krajnc, ki duhovno oskrbuje bolnike v bolnišnici ter ostarele in onemogle v domu Danice Vogrinec, in brat Jože Marin, ki je zakristan in še mnogo več. V župniji deluje več skupin. A vendar se zdi, da za mlajšo populacijo skrbi p. Jože, za starejšo pa p. France. Tako v župniji deluje mešani pevski zbor in nekakšen otroško-mladinski zborček. Tukaj je molitvena skupina, katera moli za vse nas in katere član je tudi legendarni jezuit in nekdanji župnik p. Franc Cerar. V župniji je že več kot 20 let prisotna Karitas, ki vsak teden znova in znova pomaga ljudem na robu preživetja. Občasno sodelujemo z Radijem Brezje in pripravimo versko oddajo.  Vsak petek se zbirajo skavti, ki tudi popestrijo dejavnost v župniji.

V župniji se vedno kaj dogaja, za kar v veliki meri poskrbi p. Jože Poljanšek. Če pa njemu kdaj opešajo moči, pa za dogajanje poskrbimo farani sami. Za več informacij o naši župniji pa ste dobrodošli na naši spletni strani.

Maja Ogrinc

župnijska ekipa
p. Ivan Hočevar, župnik in minister skupnosti
p. Franc Zupančič, duhovni pomočnik v župniji ter voditelj duhovnih vaj,

Več o zgodovini zgodovina magdalenske župnije,   iz življenja magdalenske župnije lahko najdete na strani  http://www.mojalbum.com/svmagdalena

fotografije cerkve sv. Magdalene Maribor