SRCE

V juniju 2003 je bila v okviru Šole za poslanstvo v Duhovnem središču sv. Jožefa pod mentorstvom p. Silva Šinkovca predstavljena zaključna naloga z naslovom Program aktivnega vključevanja razporočenih v Cerkev avtorice Helene Reščič. Zamisel je vzpodbudila prisotne in prišlo je do sestanka skupine ljudi, ki so problemu razporočenih znali prisluhniti in se na sestanku med drugim dogovorili, da pričnejo z delovanjem skupine SRCE (Skupina za razporočene v cerkvi).

Četrti ponedeljek v oktobru 2003 je bilo prvo srečanje skupine SRCE. Sledila so redna mesečna druženja razporočenih. »S poglabljanjem vere, duhovno in osebno rastjo smo želeli pomagati predvsem sebi in si olajšati vsakodnevne težave.«(udeleženka)

Odtlej se skupina srečuje redno enkrat mesečno. Posebej za razporočene so bile dvakrat organizirane in lepo obiskane tudi duhovne vaje, ki jih je vodil p. Viljem Lovše.