Župnija – Ljubljana Sveti Jakob

Župnijska cerkev svetega Jakoba je tesno povezana z jezuiti, saj je bila zgrajena za potrebe jezuitskega kolegija (srednje in visoke šole) v Ljubljani. Po razpustitvi jezuitskega reda v drugi polovici osemnajstega stoletja je bila ustanovljena župnija svetega Jakoba, ki jo od leta 1982 vodijo jezuiti. Prvi jezuitski župnik je bil p. France Zupančič, ki ga je leta 1990 nasledil p. Jože Kokalj. V jezuitski redovni skupnosti pri Sv. Jakobu živijo še štirje jezuiti.

Spletne strani župnije omenjajo vrsto skupin in dejavnosti, od župnijskega pastoralnega sveta, molitvene skupine do skupine mladih zakoncev. V župniji živijo in sodelujejo pri njenem delu sestre Hčere Marije Pomočnice (salezijanke) in Marijine sestre čudodelne svetinje.