Koncert MePZ Divača in francoskega zbora Chœr Renaissance

V Ljubljani, v cerkvi sv. Jakoba, v četrtek, 5. maja 2011 ob 19.30.

Program

1. Že pada mrak v dolino (Peter Jereb)
2. Ave verum (W. A. Mozart)
3. Maša s stavki (Max Welcker):
– Kyrie
– Gloria
– Sanctus
– Benedictus
– Agnus Dei
4. Alta trinita beata (neznan avtor)
5. Marija skoz življenje (Ignacij Hladnik)
6. Oh happy day (gospel)
7. Si vox est canta (Damijan Močnik)
8. Nos autem (Alfred Desenclos)
9. O bonne Jesu (Giovanni Perluigi Palestrina)
10. Salve regina (Javier Busto)
11. Alleluja (Rok Golob)
12. Etans assis aux rives aquatiques (Claude Goudimel)
13. Laboravi (Jean-Philippe Rameau)
14. Kyrie (François Couperin)
15. Les tricoteuses (Robert Mermoud)
16. Je file quand Dieu me donne quoi (Maitre Gosse)
17. En filant quenouille (folklore canadien)
18. Le chant des canuts (Aristide Bruant)
19. Les tisserands (François Poulenc)
20. File la laine (Robert Marcy)
21. Pa se sliš (Karol Pahor)

Zborovodje: Anton Baloh, Jean-Noël Gigon in Marie-Claude Hoyrup.

Lepo vabljeni!