V mesecu januarju molimo za: občečloveško bratstvo

Papeževa svetovna mreža molitve (PSMM) v mesecu januarju 2021 vabi: Naj nam Gospod podeli milost, da bi v vsej polnosti zaživeli bratstvo z brati in sestrami drugih ver in da bi molili drug za drugega, odprti za vse.

 Dokument o človeškem bratstvu za svetovni mir in skupno življenje, papež Frančišek, 4. februar 2019

»Vera vodi vernika do tega, da vidi v drugem brata, ki ga je potrebno podpirati in imeti rad.« Ta, z vso iskrenostjo in resnostjo dobro premišljen dokument, vabi »vse osebe, ki nosijo v srcu vero v Boga in vero v človeško bratstvo, da se združijo in delajo skupaj«.

Ta presežna vrednota nam je služila za izhodišče na številnih srečanjih, v katerih smo si v prijateljskem in bratskem vzdušju izmenjavali svoje poglede na veselja, žalosti in probleme sodobnega sveta. Pri tem smo obravnavali znanstveni in tehnološki napredek, terapevtske dosežke, digitalno dobo, sredstva množičnega obveščanja in komunikacijska sredstva. Razmišljali smo tudi o razširjenosti revščine, konfliktov in trpljenja, ki ga prestajajo toliki naši bratje in sestre v raznih delih sveta kot posledico oboroževalne tekme, družbenih krivic, korupcije, neenakosti, moralnega propada, terorizma, diskriminacije, ekstremizma in mnogih drugih vzrokov.