On v nas in mi v njem

Ko so angeli šli od pastirjev v nebo, so ti govorili drug drugemu: »Pojdimo torej v Bêtlehem pogledat to, kar se je zgodilo in kar nam je sporóčil Gospod!« Pohiteli so tja in našli Marijo, Jožefa in dete, položeno v jasli. Ko so to videli, so pripovedovali, kar jim je bilo rečeno o tem otrôku. In vsi, ki so jih poslušali, so se začudili temu, kar so jim povedali pastirji. Marija pa je vse te besede ohraníla in jih premišljevala v svojem srcu. In pastirji so se vrnili ter slavili in hvalili Boga za vse, kar so slišali in videli, tako, kakor jim je bilo povedano. (Lk 2,15-20)

Božično bogoslužje se po izročilu razteza na tri maše: polnočnico, jutranjo in dnevno mašo. Vsaka poudari določene vidike praznovanja Jezusovega rojstva. Zaradi rojstva Odrešenika vso Cerkev preveva radost. Ta radost se širi po vsej zemlji. Postane izkustvo luči in miru, ki sta glavni značilnosti Božičnih izročil tudi pri tistih ljudeh, ki so že izgubili stik s skrivnostjo. Radost in veselje se nas dotakneta zato, ker sta v resnici nekaj, kar je mišljeno kot dar za vsakega človeka.

Več na blogu p. Vilija Lovšeta DJ