V mesecu novembru molimo za: umetno inteligenco v službi človeka

Papeževa svetovna mreža molitve (PSMM) v mesecu novembru 2020 vabi: Molímo, da bi napredek na področju robotike in umetne inteligence vedno služil človeku.

»Dostojanstvo vsakega človeka je treba odločno postaviti v središče našega razmišljanja in našega delovanja.«

Pomembno je neprestano ponavljati: Umetna inteligenca, robotika in druge tehnične iznajdbe je treba uporabljati tako, da bodo prispevale k služenju človeštvu in zaščiti našega skupnega doma, ne pa nasprotnemu, kakor žal napovedujejo nekatere ocene. Dostojanstvo vsakega človeka je treba odločno postaviti v središče našega razmišljanja in našega delovanja. Sam izraz ‘umetna inteligenca’ je lahko zavajajoč. Prikriva namreč dejstvo, da so funkcionalni avtomatizmi kvalitativno ločeni od značilnosti človeškega znanja in delovanja. Tako lahko postanejo družbeno nevarni. Nevarnost, da človek postane tehnologiziran, je že del naše stvarnosti, namesto da bi tehnologija postala humanizirana. Tako imenovanim »inteligentnim strojem« se z veliko naglico pripisujejo zmožnosti, ki so v resnici človeške.

Potrebno je bolje razumeti, kaj pomenijo inteligenca, spoznanje, emotivnost, čustvena namenskost in avtonomija moralnega delovanja. Umetne naprave, ki simulirajo človeške zmožnosti so v resnici brez človeških kvalitet. Ureditev njihove uporabe in samo raziskovanje je treba usmeriti h konstruktivni in enakomerni interakciji med človeškimi bitji in zadnjimi izvedbami strojev. Ti se namreč širijo v našem svetu in radikalno spreminjajo scenarij našega obstoja. Če bi se omenjeno znalo uveljavljati tudi v dejanjih, bi se izjemni potenciali novih iznajdb lahko uporabili v korist posameznika in vsega človeštva.

Govor udeležencem generalnega zasedanja Papeške akademije za življenje, papež Frančišek, 25. februarja 2019

Več o zgodovini molitvene naveze v letošnji knjižici (pdf).