V mesecu oktobru molimo za: poslanstvo laikov v Cerkvi

Papeževa svetovna mreža molitve (PSMM) v mesecu oktobru 2020 vabi: Molímo, da bi bili v moči krsta verni laiki, zlasti ženske, v večji meri vključeni v odgovorne službe Cerkve.

»Opogumljam vas, da obnovite veselje tistega prvega srečanja z Jezusom in iz tega veselja črpate zvestobo in obnovljeno moč.« Eden od največjih izzivov Cerkve je v tem trenutku ravno v tem, da v vseh vernikih spodbuja rast čuta za osebno odgovornost pri poslanstvu Cerkve« in jim pomaga, da bodo zmožni izpolniti to odgovornost kot učenci misijonarji, kot evangeljski kvas v našem svetu. To pa zahteva ustvarjalnost, da se navadimo na spremenjene razmere, in sicer s posredovanjem pretekle dediščine: ne samo preko ohranjanja struktur in institucij, ki so koristne, ampak predvsem tako, da se odpremo za možnosti, ki nam jih razkriva Duh, ter preko sporočanja evangeljskega veselja vse dni in v vseh obdobjih našega življenja.«

Pomenljivo je, da je vprašanje »In ti?,« bilo namenjeno ženski laikinji. Vemo, da prihodnost Cerkev v družbi, ki se naglo spreminja, že zdaj zahteva še bolj aktivno udeležbo laikov. Cerkev v Združenih državah je vedno veliko vlagala v katehezo in vzgojo. Naš izziv danes pa je, na teh trdnih temeljih zgraditi in dati rast čutu za sodelovanje in skupno odgovornost pri načrtovanju prihodnosti naših župnij in ustanov. To ne pomeni odpovedati se duhovni avtoriteti, ki nam je bila dodeljena, ampak pomeni razločevati in modro ovrednotiti številne darove, ki jih Duh zliva na Cerkev. Na poseben način to pomeni »ceniti neizmeren prispevek, ki so ga ženske, laikinje in redovnice dale in ga še dajejo življenju naših skupnosti.«

Dragi bratje in sestre, zahvaljujem se vam za način, s katerim je vsak med vami odgovoril na Jezusovo vprašanje, ki je navdihnilo vaš osebni poklic: »In ti?« Opogumljam vas, da obnovite veselje tistega prvega srečanja z Jezusom in iz tega veselja črpate zvestobo in obnovljeno moč.

pridiga med sveto mašo s škofi, kleriki in redovniki, redovnicami Pensilvanije

papež Frančišek, 26. septembra 2015

Več o zgodovini molitvene naveze v letošnji knjižici (pdf).