Spletna predavanja o duhovnosti

Ob četrtkih ob 10. uri doc. p. dr. Ivan Platovnjak DJ v maju in juniju 2020 pripravlja on-line predavanja o duhovnosti. Napovedana so tri dni vnaprej in je mogoče sodelovati preko vmesnika Zoom (uporabnik (St. Joseph Jesuits)), posnetki pa so kasneje dostopni na strani Youtube, kanal Teološke fakultete Univerze v Ljubljani “ULTEOF”; gl. povezave spodaj.

V četrtek 25. 6. bo še zadnje predavanje v okviru rednih spletnih predavanj o duhovnosti, ki so se začela v času epidemije koronavirusa.

 

18. 6. 2020, Evangeljske podobe o Bogu (2. del predavanja o vplivu podob o Bogu na duhovno življenje), p. dr. Ivan Platovnjak DJ,
Dosegljivo na: https://www.youtube.com/watch?v=2Vfaac5UDJM.

 

4. 6. 2020, Vpliv podob o Bogu na duhovno življenje – 1. del, p. dr. Ivan Platovnjak DJ, dosegljivo na: https://www.youtube.com/watch?v=-pJz0bzXR0E.

28. 5. ob 10. uri Uvod v evangeljsko duhovnost, asist. p. mag. Damjana Ristić DJ (UL TEOF), dosegljivo na https://youtu.be/l4K6cwKPP-8.

 

21. 5. 2020, Življenje v Svetem Duhu, p. dr. Ivan Platovnjak DJ: Med praznikoma Gospodovega vnebohoda in Binkošti se vsa Cerkev združuje v binkoštni devetdnevnici, molitvi za Svetega Duha, zato je prav, da se ustavimo in skupaj vidimo pomen in vlogo Svetega Duha v življenju vsakega kristjana in celotne Cerkve.

Predavanje je dosegljivo na https://youtu.be/AMJLGvk6aB8.

 

14. 5 .2020, Duhovna pomoč žalujočim, p. dr. Ivan Platovnjak DJ, dosegljivo na https://www.youtube.com/watch?v=wYEQ4YPrlJI.

Božji način tolažbe tisti vir, iz katerega črpamo kristjani pravi pristop do žalujočih in tudi moč, da smo jim lahko v duhovno pomoč in jim ne povzročamo še dodatnih bolečin. Žal mnogi žalujoči doživljajo velike stiske, ker se jim zdi, da ne verujejo dovolj ali pa da je z njimi nekaj narobe, če po pol leta ali po enem letu še ne morejo zaživeti, kakor da se ni nič zgodilo. Toda vprašanje je, s kom je kaj narobe. Ali ni morda v našem odnosu do žalujočih?

 

7. 5 .2020, Krščanska duhovnost v dokumentih papeža Frančiška, p. dr. Ivan Platovnjak DJ, dosegljivo na https://www.youtube.com/watch?v=Fj_0LdeVED4&feature=youtu.be.

V enournem predavanju je predstavljeno, kako papež Frančišek razume krščansko duhovnost in v čem je njeno bistvo.