Obnova jezuitske rezidence v Ljubljani v letu 2019-2020

Tekom leta 2019 je obnova jezuitske rezidence Sv. Jožefa v Ljubljani vseskozi kazala vidne spremembe. V spodnji fotogaleriji prispevku želimo s fotografijami prikazati potek del.

Na povezavi lahko preberete uradne besede zahvale odgovornih patrov in študentov ob blagoslovitvi Jezuitskega kolegija 25. 10. 2019. Direktor Zavoda sv. Ignacija p. dr. Ivan Platovnjak je obnovo povzel takole:

Celostna obnova rezidence se je pričela pred dvema letoma /2017/, ko smo pripravili prve štiri sobe in skupni prostor v drugem nadstropju rezidence za študente. Jeseni 2017 so bili nastanjeni prvi študentje. Hkrati pa smo začeli pripravljati idejni načrt za celostno obnovo rezidence skupaj z arhitektom Robertom Dolinarjem. Lani smo pred začetkom poletja uspeli napraviti celotni načrt obnove skupaj z arhitektom Matijem Marinkom. Julija smo nato začeli s temeljito prenovo prostorov študentske rezidence v prvem nadstropju, ki jo je vodilo gradbeno podjetje GKMB. Letos pa smo temeljito obnovili še študentske sobe v 2. nadstropju ter tudi fasado s podjetjem Gradnje Moste.

(Pozimi 2019-2012 je bila dodelana še južna fasada rezidence nad streho Ignacijevega doma duhovnosti, glavni vhod z Ulice Janeza Pavla II z vhodno vežo, kolesarnica na dvoriščni strani in vhodna komunikacijska inštalacija.)

Predstojnik jezuitske skupnosti in ravnatelj Jezuitskega kolegija p. Damjan Ristić se je zahvalil sodelujočim in predstavnici dobrodnikov iz družine Bernik.