50 let Slovenske province Družbe Jezusove in obisk vrhovnega predstojnika p. Artura Sose

Na praznik sv. Ignacija, 31. julija letos, je Slovenska provinca Družbe Jezusove praznovala 50 let od svoje ustanovitve. Ob tej priložnost nas bo letos 24.–27. oktobra obiskal pater general Arturo Sosa, ki je postal vrhovni predstojnik Družbe Jezusove  oktobra 2016.

 

Namen obiska je gotovo v prvi vrsti hvaležnost za 50 let samostojnega delovanja. V primerjavi z drugimi večjimi jezuitskimi provincami smo majhni in mlajši in vendar so jezuiti v 50 letih ogromno naredili v Sloveniji na področju duhovnega, pastoralnega in kulturno-intelektualnega dela. Vemo, da se struktura Cerkve spreminja, posebno v zahodnem svetu, zaradi pomanjkanja poklicev in drugih izzivov, ki prihajajo na dan. Prav tako se Družba Jezusova ponekod na novo oblikuje z združitvami raznih provinc.

 

Drugi namen obiska p. generala je priložnost, da nas p. Arturo nagovori. Letos pomladi je papež Frančišek potrdil prednostne smernice za celotno Družbo Jezusovo za nadaljnjih 10 let. P. general nam bom predstavil te apostolske prioritete in nas spodbudil, da živimo in delamo z njimi. Beseda prioriteta lahko pomeni spodbudo, da dosežemo nek cilj. Dejansko pa gre bolj za stil življenja, ki ga sam p. general spodbuja v Družbi Jezusovi tako v skupnostih kot v naših institucijah. Gre zato, da živimo in dihamo z vsebino apostolskih prioritet. 

 

provincial p. Ivan Bresciani DJ

 

Osrednja prireditev bo v petek 25. oktobra 2019 v cerkvi Kristusovega učlovečenja v Ljubljani v Dravljah:

ob 18.15 meditacija ob 50-letnici province in ob 19.00 sv. maša.