Duhovne vaje za žene in matere

Duhovne vaje vodi p. Lojze Markelj DJ.

Potekajo od 23. do 26. januarja 2020.

Sprejem v petek je med 17.30 in 18.30, začetek je z večerjo ob 18.30.

Svetovani prispevek za bivanje je 54 €, za program je prostovoljni prispevek.

Mame samohranilke, brezposelne, vdove ali drugače finančno preizkušene dajo prispevek, ki ga zmorejo. Označite v prijavnici pod opombami, da bi dali nižji prispevek.

Prijave na spletni strani Hiše kruha ali po tel. p. Lojze Markelj DJ 031/755-945.