Papeževa svetovna mreža molitve in pobožnost Srca Jezusovega

Molitveni namen za JANUAR 2019: za evangelizacijo: MLADI V MARIJINI ŠOLI

Da bi mladi ljudje, zlasti v Latinski Ameriki, sledili Marijinemu zgledu in se odzvali Gospodovemu povabilu, naj veselje evangelija posredujejo svetu.

 

»Dragi mladi, ko nas Bog kliče po imenu, je to znamenje našega velikega dostojanstva v Božjih očeh in njegove ljubezni do nas. Bog vsakogar od vas kliče po imenu. Vas vse Bog nagovarja s »ti«, dragoceni ste v njegovih očeh, vredni spoštovanja in ljubezni (prim. Iz 43,4)… Vi mladi morate čutiti, da nekdo resnično verjame v vas: védite, da vam papež zaupa, da vam Cerkev zaupa! In tudi vi zaupajte Cerkvi!«

(iz Poslanice Svetega očeta Frančiška za 33. svetovni dan mladih, 11. februar 2018)

Odgovorni za papežefo svetovno mrežo molitve (PSMM) je p. Franc Kejžar DJ, ki takole piše:

Ob začetku leta je na mestu, da najprej obnovimo namen PSMM. V prenovljenih in letos (2018) v Vatikanu potrjenih statutih je rečeno, da Papeževa svetovna mreža molitve (PSMM) katoličanom predlaga duhovno pot, ki ima dve razsežnosti:

  1. Sočutje do sveta in ljudi. Molitveni nameni, ki jih Sveti oče vsak mesec predlaga Cerkvi, podajajo kristjanom duhovno pot, da bi rasli v občestvu in sočutju, povezani z izzivi človeštva in poslanstva Cerkve.
  2. Občestvo s poslanstvom Sina. »Misijonsko poslanstvo kristjana se po povezanosti s Papeževo svetovno mrežo molitve prebudi, ko lahko v vsakdanjem življenju sodeluje s poslanstvom, ki ga je Oče zaupal Sinu. Tako je razpoložljiv za Gospodov klic po Svetem Duhu, ki kliče in spremlja vsako srce in človeško zavest na poti k dobremu. Ta pot, ki se imenuje ‘pot srca’, preobrazi krščansko življenje tistih, ki so povezani s Papeževo svetovno mrežo molitve in jih razpoloži za službo poslanstva Cerkve. Ta duhovna pot, ki vključuje dve nerazdružljivi razsežnosti krščanskega življenja, je šola srca, ker aktualizira v zgodovinskih razsežnostih vsakega Jezusovega učenca čutenje Kristusovega Srca.« Zato Apostolat molitve od vsega začetka, danes pa kot Papeževa svetovna mreža molitve, ki se posebej hrani z nameni, ki jih predlaga Sveti oče, ohranja in širi pobožnost Srca Jezusovega.

Pobožnost Srca Jezusovega vključuje vsakdanjo osebno posvetitev Bogu, ki jo lahko molivec izrazi s svojimi besedami ali pa uporabi naslednjo molitev:

Bog, naš Oče, izročam ti svoj dan.
Izročam ti svoje molitve, misli, besede,
dejanja, radosti in bolečine
skupaj s srcem tvojega Sina Jezusa,
ki se v evharistiji vedno znova podarja
za odrešenje sveta.
Naj bo Sveti Duh, ki je vodil Jezusa,
danes moj vodnik in moja moč,
da bom mogel pričevati za tvojo ljubezen.
Z Marijo, materjo našega Gospoda in Cerkve,
prosim še posebej za namen,
ki ga za ta mesec predlaga sveti oče.«