Molimo s papežem Frančiškom v mesecu decembru

DECEMBER

Za evangelizacijo: V SLUŽBI POSREDOVANJA VERE
Da bi ljudje, ki so zavzeti v službi razumevanja vere, v dialogu s kulturami našli govorico za današnji čas.

To terja novo evangelizacijo, ki razsvetljuje nove oblike in prebuja temeljne vrednote, da bi stopili v stik z Bogom, z drugimi in z okoljem.