Prve zaobljube Janeza Gorenca v DJ

V nedeljo 15. septemba 2018 je v Genovi v Italiji opravil prve zaobljube v Družbi Jezusovi dotedanji novinec Janez Gorenc.

 

Z našimi talenti in omejitvami se bomo darovali Jezusu Kristusu, da bi mu kot sveti Ignacij pinožno služili,” so nas povabili k molitvi zanje. Med sv. mašo, ki je potekala v cerkvi Presv. Jezusovega imena v središču mesta,  so zaobljube opravili še Italijana Piero in Giacomo ter Romuna Cornel in Andrei. S tem so zaključili dvoletni noviciat oziroma uvodno formacijo za jezuitski red, ki je potekal pod vodstvom p. Agostina Calettija SI in v družbi drugih novincev v mednarodnem noviciatu nad genovskim zalivom. Janeza so na slovesnosti spremljali slovenski jezuiti, provincial p. Ivan Bresciani, delegat za formacijo p. Milan Bizant ter p. David Bresciani. Manjkala ni Janezova družina, ki je mednarodno srečanje v noviciatu popestrila s slovenskimi dobrotami.

 

Poleti 2018 so novinci počitnikovali v Sloveniji. Omenjeni peteri novinci so z zaopravljenimi zaobljubami postali jezuitski bogoslovci ali “sholastiki”, študij filozofije (v okviru priprave na duhovništvo) pa od oktobra letos opravljajo na Papeški univerzi Gregoriani v Rimu. med študijem bivajo v jezuitskem semenišču oziroma filozofatu v skupnosti Sv. Sabe (okolica rimskega griča Aventina), tam so se pridružili predhodnjim italijanskim, malteškim, albanskim, španskim in portugalskim jezuitom na tej stopnji vzgoje.