Molimo s papežem Frančiškom v mesecu oktobru

OKTOBER 

 Za evangelizacijo: POSLANSTVO POSVEČENIH

Da bi posvečeni prebudili svojo misijonsko gorečnost in dosegli uboge, obrobne in brezpravne.

Prvi cilj je »gledati na preteklost s hvaležnostjo«.
Drugi cilj je »živeti sedanjost z navdušenjem«.
Tretji cilj je »sprejeti prihodnost z upanjem«.

Za to lahko iz srca molimo, smo vključeni v molitev in smo deležni molitve mnogih. To samo dejstvo prebuja hvaležnost, ko gre za našo prehojeno pot, prebuja voljo in nove moči, ko gre za druge, posebej tako ali drugače »uboge, obrobne in brezpravne«, in z upanjem jasni prihodnost nas vseh.